• כולנו מתאחדים: שבעים שנה מאמירת מאמר 'באתי לגני'

    "השתררה דממה מוחלטת, אצל כל אחד ואחד נעצרה לרגע הנשימה… ובלבבות רועדים המתינו כולם לראות… ואכן בשעה עשר וארבעים דקות פתח כ"ק אד"ש מלך המשיח את המאמר דיבור המתחיל "באתי לגני".." • במוצש"ק, בשעה עשר וארבעים, שבעים שנה בדיוק מאז אמירת המאמר, כולנו מתאחדים לצפות במאמר באתי לגני ה'תשי"א המתורגם במלואו לראשונה • לפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array