• סקירה מיוחדת: 'מלווה מלכה לקבלת פני משיח צדקנו'

    במלאות ל"א שנים למעמד 'מלווה מלכה לקבלת פני משיח' ששודר ישירות לחדרו של הרבי אנו מגישים סקירה אודות ההתייחסויות והעידודים למעמד שהתקיים בבית חיינו  וברחבי תבל. ההוראה להתעניין אודות החגיגיה, מענה נדיר של נחת רוח על השידור וצרור תשובות מיוחדות • מוגש ע"י מערכת הזמן גרמא שע"י את"ה העולמי • לקריאה