• העלון האחרון של "תקות מנחם" על סיומי הרמב"ם

    הרב ראפ היה מהמשתתפים הקבועים בסיומי הרמב"ם ב-770. בכל סיום קישר את ההלכות ברמב"ם לשיעורים השבועיים והזמן, ולענייני גאולה ומשיח. על פי הוראת הרבי הוציא הרב ראפ לאור בכל שבוע בשנים האחרונות עלון לקראת שבת הנושא את השם "תקות מנחם" • העלון האחרון