• לקראת י' שבט: שיחה לפרשת שמות עם פענוח המראי מקומות

    לקראת שבת פרשת שמות, וכחלק משלבי ההכנה לראש השנה להתקשרות יו"ד-י"א שבט, יצא לאור בסיוע ארגון התאחדות החסידים שיחת שבת פרשת שמות, מלקוטי שיחות חלק כ"ו העוסקת בנצחיות חייו של נשיא הדור עם פענוח המראי מקומות והוספה מיוחדת ללימוד ההורים עם ילדיהם בעריכת תלמידי ישיבה גדולה – בית שמש • להורדה