• פארבריינגען עם הרבי: ו' תשרי תשמ"ה בתרגום ללה"ק

    לרגל ו' תשרי מערכת "פארבריינגען עם הרבי" שעל ידי את"ה העולמי מביאה בפני קהל התמימים ואנ"ש, הצמאים לראות את פני הרבי מלך המשיח, וידיאו ערוך עם כתוביות בלשון הקודש התוועדות ו' תשרי תשמ"ה, בציפייה ובבטחון אשר ברגעי גלות אחרונים אלו נזכה לראות בעיני בשר את נשיאינו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח גואלנו גאולה שלימה! • להורדת הוידיאו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array