• שיעור וידאו מרתק במאמר ד"ה "ויאכילך את המן" ה'תשד"מ

    כיצד ניתן לאכול את המן? ומהי העבודה של מידת ה'רחמים'? מאמר מיוחד השופך אור על יכולת הקשר של יהודי עם הקב"ה שלמעלה מאהבה או יראה • לצפייה ולימוד המאמר יחד עם ראש הישיבה הגדולה בבית שמש הרב נחמן לרנרלחצו כאן

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array