• להעיר ולעורר: הגירסא הנכונה בסיום דברי הרמב"ם

    הרבי מעיר כמה וכמה פעמים על הדיוק בדברי הרמב"ם בסוף חיבורו בהל' מלכים שמביא את סיום הכתוב "כמים לים מכסים" • בכמה דפוסים החדשים הנפוצים לאחורה של ספר הרמב"ם בהלכה האחרונה שכולם לומדים היום, בסיום מעתיקים הפסוק "מלאה הארץ דעה את הוי'", ולא מביאים את סיום הכתוב "כמים לים מכסים" • להערה

    הרמב"ם המתוקן של כותב השורות
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array