• תשורה מיוחדת: יומן מרתק ומענות בפרסום ראשון

    בחגיגת בר המצווה שהתקיימה בחג הגאולה י"ב תמוז לת' יוסף יצחק גאנזבורג, חולקה למשתתפים תשורה מרתקת וגדושה בתוכן. בירור הלכתי מקיף בענין "לספות לקטן איסור בידים", יומן מרתק וחי משנים תשל"ו-תשמ"ה שנכתב ע"י סב החתן הר' דוד אופן, מענות מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח לבני המשפחה במהלך השנים ועוד • לקריאה והורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array