• קאפיטל קי"ט בתהלים עם ביאורים • להורדה

    אחת ההכנות לי"א ניסן הבא עלינו לטובה הוא לימוד המזמור החדש של התהלים של הרבי, מזמור קי"ט. לתועלת הגולשים אנחנו מגישים תדפיס מהספר שייצא לאור לכבוד י"א ניסן, "קובץ י"א ניסן שנת הקי"ט", ובו הביאורים הבססיים "פשטני המקרא" עם הביאורים של רש"י, מצודת דוד, מצודת ציון, אבן עזרא, ופירוש הרד"ק • להורדה

    הרבי באמירת תהלים
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array