• "דין בשולחן ערוך אל תפרוש מן הציבור"

    בקשר עם הנחיות משרד הבריאות שפורסמו בימים האחרונים, אנו מביאים מענה בכתי"ק אדמו"ר מה"מ, על שאלת אחד מאנ"ש בזמן מלחמת המפרץ, כיצד להתנהג בחיי היום יום, ובו קובע הרבי באופן ברור כי חובה לשמוע להנחיות הרשויות, וביחד עם זאת לבטוח בהקב"ה • לצילום השאלה והמענה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array