• המענה מהרבי אחרי השריפה ב-770

    בקשר עם השריפה הבוקר בבית חיינו – 770, אנו מפרסמים כתב יד קודש, אחרי שפרצה שריפה במשרדי הוועד להפצת שיחות בבנין המשרדים מעל 770: ויה"ר [ויהי-רצון] שיקויים בהם מאמר קדו"ע [קדושי-עליון] המפורסם וכו' [אחרי שריפה מתעשרים], ויבש"ט [ויבשרו-טוב] בטוב הנרוהנ"ג [הנראה-והנגלה] ובפרט מהצלחתם הרבה בהפצת המעיינות חוצה וכו'. קבלה. אזכיר עה"צ [על-הציון] • לצילום הכתי"ק

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array