• אגרת בכתב סתרים מאת מזכירו של הרבי הריי"צ

    על נייר מחברת פשוטה, בחתימת "אדם", כותב מזכירו של הרבי הריי"צ הרב חונייע מרוזוב, בשם הרבי, אגרת בכתב צפנים אל אחד הרבנים שחילק כספי תרומות שלא כפי ההוראות שקיבל • לרגל י"ב תמוז, ר' שניאור זלמן ברגר חושף במגזין בית משיח לראשונה, את האגרת שנכתבה מלב סוער • לצילום ופיענוח האגרת

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array