• תשורה מכינוס ג' תמוז בצפת בנושא הקהלת קהילות

    'מטה הקהלת קהילות העולמי – 770' ליקט וערך והוציא לאור תשורה מיוחדת, לכבוד הכינוס שנערך לכבוד ג' תמוז בליל שישי בבית הכנסת 'היכל לוי יצחק' בצפת. בחוברת המושקעת נמצאים קטעים נבחרים מרבותינו נשיאנו על גודל המעלה והחשיבות וההכרח והחובה והזכות שכל אחד יקהיל קהילות • להורדת הקובץ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array