• נחשף חומש עם מנין המצווות בכתי"ק הצמח צדק

    באוסף שניאורסאהן הנמצא בשביה במוסקבה, התגלה עותק של חומש שמות, ובו הגהות בכתי"ק אדמו"ר הצמח צדק בשולי הגליון, של מנין המצוות. בפתח הכרך הראשון של סט החומשים, חומש בראשית, כתב כ"ק אדמו"ר הריי"צ כי בחומשים אלו למד הצמח צדק ורשם את מנין המצוות. מעניין לציין כי הערות אלו שונות מכפי מרשימת מנין המצוות שהודפסה בסוף דרך מצוותיך. מספור המצוות אותו דבר, אבל הטקסט לאחר כל מספר שונה • לצילום ההגהות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array