• הוראת הרבי: ללמוד השבוע פסוק עם מדרשי חז"ל

    כפי הוראתו הק' של כ"ק אד"ש מלך המשיח, משיחת ש"פ משפטים ה'תשמ"ט ללמוד בכל יום מימי השבוע דפרשיות תרומה ותצווה, בנוסף על שיעורי החת"ת הרגילים – פסוק אחד עם מדרשי חז"ל, ערך 'איגוד תלמידי הישיבות' – 770 קובץ מסודר וערוך בטוב טעם, לתועלת תלמידי התמימים ואנ"ש • להורדת הקובץ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array