• חדש: קובץ "לקוטי אור" על חומש שמות ומגילת אסתר

    בימים אלו רואה אור הקובץ "לקוטי אור" על ספר שמות ומגילת אסתר, המכיל פנינים מראשי תבות, נוטריקונים, וגימטריאות, מתורה אור ולקוטי תורה של כ"ק אדמו"ר הזקן. הקובץ נערך על ידי הרב יוסף אברהם פיזם ויצא לאור ע"י אור חב"ד בארץ הקדש • להורדת הקובץ