• המענה על חלוקת הש"ס: נת' ות"ח ת"ח

    בקשר עם י"ט כסלו, היום בו נערכת חלוקת הש"ס, אנו מפרסמים – בפרסום ראשון – מענה בכתי"ק כ"ק אד"ש מה"מ, לחבר המזכירות והאחראי על חלוקת הש"ס הרב שלום מענדל סימפסון, על דו"ח החלוקה משנת תשמ"ט: נת'[קבל] ות"ח ת"ח [=תשואות חן] • להשתתפות בחלוקת הש"ס

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם