• מה יעשו היעקים כשאסור לומר "יום טוב"?

    במכתב ששיגר הרבי מלך המשיח מברלין לחמותו הרבנית נחמה דינה ע"ה, מופיע התאריך: ערב ת"ב [תשעה באב] שבו נולד משיח צדקנו [תר]פ"ח. בתוך המכתב מתייחס הרבי ליום התענית: כיצד יסתדרו ה"דייטשען" [="יעקים"] כאשר אסור לומר "גוטען טאג" [=יום טוב] אינני משער, אך הקב"ה יכול הכל! • למכתב המלא