• להורדה: המאמר המפורסם "לא תהיה משכלה" מבואר ומפורש

    לקראת שבת משפטים יצא לאור המאמר הידוע ד"ה "לא תהיה משכלה" תשי"ב מבואר ומפורש, כחלק מסדרת ביאורים במאמרי רבנו' מאת הרב מנחם מענדל אשכנזי • להורדת המאמר