• להאזנה: מאמר ד"ה באתי לגני תשל"ז

    לרגל יום הבהיר י' שבט, אנו מגישים הקלטה מדברי אלקים חיים, מאמר ד"ה "באתי לגני" בהתוועדות מוצש"ק ליל י"א שבט תשל"ז, לפני ארבעים שנה, בו מבאר הרבי מלך המשיח את הפרק השביעי מהמשך, הפרק השייך לשנה זו • להאזנה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array