• תהליך התפתחות השכל: מתורת רבי לוי יצחק נ"ע לפרשת בהר

    גודל החביבות שרחש כ"ק אדמו"ר לתורת אביו המקובל כ"ק רבי לוי יצחק, אין לתאר ואין לשער. די להתבונן בזה שמאז יו"ל סדרת ספרי לקוטי לוי יצחק, היה רבינו מצטט מהם ומלמד אותם בכל התוועדויות ש"ק. ארגון "תפארת לוי יצחק" שתחת כולל חב"ד, גמרו אומר לסייע בידי קהל אנ״ש שוחרי התורה והחסידות, ולהקל עליהם את הגישה לרזי תורתו • לקריאה והורדה