• להורדה: מתורת רבי לוי יצחק נ"ע לפרשת אמור

    גודל החביבות שרחש כ"ק אדמו"ר לתורת אביו המקובל כ"ק רבי לוי יצחק, אין לתאר ואין לשער. די להתבונן בזה שמאז יו"ל סדרת ספרי לקוטי לוי יצחק, היה רבינו מצטט מהם ומלמד אותם בכל התוועדויות ש"ק. בארגון "תפארת לוי יצחק" שתחת כולל חב"ד, גמרו אומר לסייע בידי קהל אנ"ש ולהקל עליהם את הגישה לרזי תורתו של רבי לוי יצחק • לקריאה והורדה