• ניצוץ של אור: מתורת רבי לוי יצחק נ"ע על פרשת מצורע

    תורתו של כ"ק רבי לוי יצחק "עמוקה מני ים", אך למרות זאת עלינו ללמוד ממנה ולמלא בכך את רצונו של הרבי מלך המשיח. מצורפת בזה 'טעימה' קטנה, בשפה קלה, מתוך עומק ים תורתו לפרשת 'מצורע- שבת הגדול' מוגש על ידי כולל תפארת לוי יצחק שע"י כולל חב"ד • לטעימה מפרשת מצורע