• המדריך המלא: כל הלכות ומנהגי חב"ד בראש השנה ויום כיפור

    מתי אוכלים את התפוח בדבש? מה מנהג חב"ד באכילת הפרי חדש בליל ב' דר"ה? איזה זהירות מיוחדת ישנה בתשליך? איזה מאמר צריך ללמוד הבעל תוקע? • פרטי ההלכות והמנהגים בעלון היוצא לאור על ידי מזכירות הבד"צ דקראון הייטס • נערך עפ"י שיעורים שנמסרו מהמרא דאתרא וחבר הבד"צ הרב יוסף ישעי' ברויןלקריאה והורדה