• אפשרי להאריך בתפילה הרבה יותר מבעבר • הרב אברהם מן

    לרגל חודש אלול שעיקר העבודה בו היא 'עבודת התפילה' כמוסבר בחסידות, ארגון 'לחלוחית גאולתית' מגיש משא מאלף של הרב אברהם מן – משפיע ראשי בישיבת תות"ל טורנטו קנדה, על העכשוויות של 'עבודת התפילה' בזמננו ועד כמה קריטי להתפלל באריכות • לקריאה