• כפר חב"ד: הרב אשר קדוש ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הרב אשר קדוש ע"ה, שימש כגבאי בית הכנסת לעולי מרוקו בכפר חב"ד, מניצולי הטבח בבית הספר למלאכה שארע בשנת תשט"ז • הלוויתו תתקיים היום (שישי) • ויה"ר שתיכף ומיד יקויים היעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר" והוא בתוכם • לדיווח המלא