• קראון הייטס: הרב דוד קולצ’יצקי ע”ה

    בצער רב התקבלה הידיעה המצערת על פטירתו של הרב דוד קולצ’יצקי ע”ה מקראון הייטס, והוא בן 48 בלבד. הלוויתו תעבור היום ליד בית חיינו בשעה 13:30 • ויה”ר שתיכף ומיד יקויים היעוד “הקיצו ורננו שוכני עפר” והוא בתוכם • לדיווח המלא