• ראש פינה: ר’ אביב קלר ע”ה

    בצער רב התקבלה הידיעה המצערת על פטירתו של ר’ אביב קלר ע”ה מראש פינה, זכה שאדמו”ר הריי”צ ביקר בבית דודו, בדרכו מטבריה לצפת, בה’ מנ”א תרפ”ט, וברך את בני הבית באריכות ימים ושנים, והוא בן 103 שנים • ויה”ר שיקויים תיכף ומיד היעוד “הקיצו ורננו שוכני עפר” והא בתוכם • לדיווח המלא