• מול בית חיינו: הלווית מרת רחל דוכמן ע”ה

    הבוקר עברה מול בית חיינו הלוויתה של מרת רחל דוכמן ע”ה, בתו של הרב שניאור זלמן יששכר געצל הלוי ע”ה רובשקין מנעוול, ורעייתו של הרב ישראל הלוי דוכמן מקראון הייטס • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד “הקיצו ורננו שוכני עפר”, והיא בתוכם • צילום: אבריימקה אייזנשטיין • לתיעוד מההלוויה