• קורע לב: מאות ליוו למנוחות את הילד יואל דוד לנאו ע"ה

    מאות אנ"ש ומקורבים השתתפו לפני שעה קלה בהלווייתו של הילד החב"די שנהרג היום ממשאית חולפת, החייל ב'צבאות השם' יואל דוד לנאו ע"ה, בבית הלוויות ׳שמגר׳. אביו הרב דניאל לנאו שי' משלוחי הרבי לקייב, וחבר "מכון הלכה חב"ד" הכריז ברגש את הכרזת הקודש "יחי אדוננו" • תמונות, וידיאו

וידאו