• ירושלים: ר' אשר גלזומיצקי ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של ר' אשר גלזומיצקי ע"ה, מחסידי חב"ד בירושלים, שהיה בעל מסירות נפש עבור יהדות • הלוויתו תצא היום (שלישי כ"א סיון) בשעה 15:00, מבית ההלוויות 'שמגר' בירושלים, לכיוון חלקת חב"ד בהר הזיתים, שם ייטמן • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם • לפרטים נוספים