• פיטסבורג: גב' שושנה נמוי ע"ה

    בצער רב נתקבלה הידיעה על פטירתה של הגב' שושנה נמוי ע"ה, שנפטרה לאחר שהתמודדה תקופה ארוכה עם המחלה הארורה, והיא בגיל 79 • הותירה אחריה את יבדלחט"א – ילדיה, ר' מיכאל גב' מנוחה ואת יהושע , פלורידה ונכדים רבים ונינים • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והיא בתוכם.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array