• ירושלים: מרת חנה קעניג ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה של האשה החשובה מרת חנה קעניג ע"ה (לבית גרינוולד), רעייתו של יבלחט"א הרב זושא קעניג מירושלים. הותירה דור ישרים יבורך ומשפחה עניפה ומפוארת • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והיא בתוכם • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array