• זמני ניחום אבלים בבית משפחת ר' אברהם יעקב הרשקוביץ ע"ה

    ביום שישי הלך לעולמו ר' אברהם יעקב הרשקוביץ ע"ה, מזקני אנ"ש בירושלים אשר עסק בחינוך ילדי ישראל שנים רבות. בני משפחתו, משפחות: הרשקוביץ, רושניבסקי, מרינברג, דורון, במברגר, יושבים שבעה בבית המנוח ברחוב המ"ג 29 כניסה א', ירושלים • ויה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array