• קראון הייטס: הרב יוסף שמחה בליז'ינסקי ע"ה

    בצער רב נתקבלה הידיעה מקראון הייטס, בדבר פטירתו של ר' יוסף שמחה בליז'ינסקי ע"ה, מוותיקי תושבי שכונת קראון הייטס, והוא בן 86 • המנוח הינו בנו של המשפיע ר' מאיר שלום בליז'ינסקי ע"ה • הלוויתו תתקיים היום, ותעבור בחזית בית חיינו-770 בשעה 14:40 • ויה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והיא בתוכם • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array