• בגיל 102: האשה החשובה מרת רחל ביילא ליפסקר ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה בשיבה טובה של האשה החשובה מרת רחל ביילא ליפסקר ע"ה, בת החסיד הרב שניאור זלמן דוכמן ע"ה, ואשת הרב אליהו עקיבא ליפסקר ע"ה, שזכתה להתברך מהרבי הריי"צ ברכבת בעת יציאתו מרוסיה בשנת תרפ"ז, והיא בת 102 שנים בפטירתה • לדיווח המלא