• 'תורת אמת': מבצע הכנה מושקע ליו"ד שבט

    כהכנה ליו"ד שבט – בו ימלאו חיי"ם שנה לנשיאות הרבי – מתקיים בישיבה קטנה 'תורת אמת' בירושלים עיה"ק מבצע מיוחד, על מנת להוסיף וללבות את הלהט והחיות בענייני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח. במהלך המבצע לומדים התמימים בכל יום מתורת הרבי"א, מבצעים משימות מיוחדות בענייני ההתקשרות, ועוד • לדיווח ותמונות

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300