• ישיבה קטנה ראשון לציון: מבצע הכנה רבתי ליו"ד-י"א שבט

    ימים ארוכים של הכנה רוחנית ליום קבלת הנשיאות בהוספה בלימוד תורתו של משיח – כ"ק אד"ש מלך המשיח, לימוד ומבחן על מאמרי "באתי לגני" של השנה לצד השקעה בסדרי הלימוד של הישיבה בנגלה וחסידות ועמידה במבחנים כהוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח • לדיווח המלא ותיעוד