• שבת צ"ה בסניף קרית שמואל

    בשבת שעברה התקיימה שבת צ"ה סוערת ומושקעת במיוחד בסניף קריית שמואל. נושא השבת היה 'מוכנות להתגלות!' – הנושא נבחר מתוך שיחת הדבר מלכות של השבת- פרשת בשלח, בה הרבי מדבר על מעלת הנשים שבדורנו שבזכותן נגאלו ממצרים ובזכות נשים צדקניות שבדורנו יגאלו, וכבר עכשיו הנשים מכינות תופים ומובטחות בגאולה • לתמונות