• י"ב תמוז תשמ"ה: כשהרבי סיפר על גניבת הספרים

    בקיץ שנת תשמ"ה כשהחל סיפור גניבת הספרים מ'ספריית ליובאוויטש', הרבי מלך המשיח התבטא מספר פעמים בפומבי אודות העניין. בהתוועדות שבת פרשת בלק י"ב תמוז תשמ"ה, הרבי התבטא בלהט, בביטויים קשים מאוד: "כל מי שבידו הספרים מספריה קדושה זו.. חייב להשיבם מידית.. שהאוחז ספרים גנובים אלו בביתו הוא כאוחז "פצצה מתקתקת מסוכנת ביותר", העלולה להתפוצץ ולגרום נזק נוראי לו ולבני ביתו!" • לצפיה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array