• ספר חדש לילדים: סיפורים מיומנו של המזכיר

    לקט סיפורים מתוך ספר “המזכיר”, לנוער, לצעירים ולמקורבים. ספר גדוש בתוכן חסידי מרתק בשפה קולחת ובניקוד מלא. סיפוריו הנדירים של המזכיר הרב יהודה ליב גרונר ע”ה, מוגשים בעריכה מותאמת לנוער ולצעירים. זכרונות, סיפורים שמיימים, מופתים וגילויים מתוך החדר – והכל בצורה מותאמת לנוער ולמקורבים • לקניה בחב”ד-שופ