• חדש על המדף: חלק ד' בסדרת הספרים "שבת כהלכה"

    שבת כהלכה הינה סדרה של ארבעה ספרי הלכה העוסקים בהלכות איסורי מלאכות שבת בעיקר בעניינים הנוגעים בהכנת ובהתעסקות עם אוכל בשבת, מאת הרב יקותיאל פרקש. בספרים ניתנת סמכות רבה בביאור שיטתו של אדמו"ר הזקן. הספר בכללות מתייחס בפסק ההלכה לספרים שולחן ערוך אדה"ז ומשנה ברורה ולמנהגי הספרדים על פי פסקי מרן השולחן ערוך ולדברי הפוסקים • לקניה בחב"ד-שופ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array