• חנוכיה מתקפלת בגובה מטר להדלקה ציבורית

    המרכז לחינוך ושליחות שע"י ניידות חב"ד מציג: חנוכיות להדלקה במקומות ציבוריים, עם קנים ישרים כפי שעורר הרבי לגבי חנוכיית המקדש. לאחר שנחטפו כל החנוכיות בגובה שלושה מטרים, נשארו יחידות אחרונים של חנוכיה בגובה מטר אחד. החנוכיה מתקפלת בקלות למספר חלקים, כדי להקל על ההעברה ממקום למקום ועל האיחסון במשך השנה • לקנייה בחב"ד-שופ