• למחזור הלימוד החדש: הרמב"ם בכרך אחד

    משנה תורה השלם – רמב"ם בכרך אחד‚ מותאם ללומדי השיעור היומי,  בנוסח מדוייק לפי כתבי יד מדויקים, עם איורים ותרשימים מהימנים ששילב הרמב"ם בספרו והושמטו בדפוסים המצויים. ההלכות מופיעות בניקוד מלא להקלת ההבנה והקריאה, עם פיסוק וסימני תחביר, ביאורי מילים ומונחים • לקניה בחב"ד-שופ