• לשבתות הקיץ: סט ביאורים לפרקי אבות

    ביאורים לפרקי אבות הינו ליקוט ביאוריו של הרבי על ששת הפרקים בפרקי אבות – שנאמרו בימי הקיץ על פי המנהג לומר פרקי אבות בשבתות הקיץ. נערך בידי הרב אלתר אליהו פרידמן ויוצא לאור על ידי ועד להפצת שיחות • לקניה בחב"ד-שופ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array