• פרסום ראשון: מנורת החנוכה של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע

    בפרוס ימי החנוכה, מוצגת בזה "מנורת החנוכה" של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע – בתערוכה אשר ב"ספריית אגודת חב"ד". במנורה הזאת הי' מדליק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע את נרות החנוכה, בחלל פתח היכל קדשו – חדר היחידות שלו, על גבי השרפרף העומד בחדר היחידות • לכתבה המלאה ולתמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array