• מה אומר הרבי על הבחירות באה"ק?

    ימים אחדים נותרו לפני הבחירות, בהן כל אחד ייגש אל מאחורי הפרגוד, יבחר פתק ובכך ימנה את נציגו שידבר, ימחה, יביע ויפעל בשמו • כמו בכל דבר ועניין, גם כאן מן הראוי לפתוח את הכתובים וללמוד היטב את דעתו של הרבי בנושא, ובפרט במערכת הבחירות הנוכחית, כאשר רבו התהיות וההתלבטויות בקרב אנ"ש • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array