• גלריית הלילה: שמחת חתונת משפחות הרשקוביץ – סגל

    הלילה נערכה באוהל האירועים בכפר חב"ד חתונת הת' יהודה אריה בנו של הרב מרדכי הרשקוביץ ורעייתו מירושלים ת"ו, עב"ג הכלה מושקא למשפחת הרב אליהו הלוי סגל ורעייתו מראשון לציון, בהשתתפות מאות אורחים וידידים חשובים שבאו לשמוח בשמחת המשפחות • צילום סלולרי: מענדי קורנטצפו בתיעוד משמחת החתונה