• גלריית הלילה: חתונת משפחות כצנשטיין – ארפי

    הלילה (שני), באולמי הפאר 'אדמה' שבאשדוד נערכה חתונת הת’ אברהם יאיר כצנשטיין מרחובות, עב”ג נועה למשפחת ארפי מאשדוד. בהשתתפות מאות אורחים וידידים שבאו לשמוח בשמחת המשפחות • צלם חב”ד אינפו דוב בער הכטמן מגיש 100 רגעים משמחת החתונה