• בית חיינו: קידוש לבנה ברוב שירה וזמרה

    ביום ראשון בלילה, לאחר תפילת מעריב במנין כ”ק אדמו”ר מלך המשיח, נערך מעמד קידוש לבנה לחודש טבת מול בית חיינו, בהשתתפות אנ”ש והתמימים, מתוך שירה וזמרה עם כלי זמר כפי הוראתו הק’ של הרבי מה”מ • לתמונת נוספות

וידאו